ALEŠ SÝKORA

České DPH ve fakturách

Ohněte si faktury Český trh.

Pokud používáte PDF Invoices & Packing Slips od WPOvernight a nechcete platit roční poplatky pouze za úpravu šablony pro český trh, můžete si vytvořit vlastní šablonu a použít mou úpravu níže.

Vlastní šablonu faktur si vytvoříte v child šabloně v adresáři /child-theme/woocommerce/pdf/mojesablona.

Pro rozepsání hodnot DPH na jednotlivých řádcích si najděte v šabloně tabulku <table class=”order-details”> a upravte její část:

<thead>
		<tr>
			<th class="product"><?php _e('Zboží', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); ?></th>
			<th class="quantity"><?php _e('ks', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); ?></th>
			<th class="price"><?php _e('ks bez DPH', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips'); ?></th>
			<th class="price"><?php _e('Cena bez DPH', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips'); ?></th>
			<th class="dphacko"><?php _e('Sazba', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips'); ?></th>
			<th class="price"><?php _e('DPH', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips'); ?></th>
			<th class="price"><?php _e('Cena s DPH', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); ?></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<?php $items = $this->get_order_items(); if( sizeof( $items ) > 0 ) : foreach( $items as $item_id => $item ) : ?>
		<tr class="<?php echo apply_filters( 'wpo_wcpdf_item_row_class', $item_id, $this->type, $this->order, $item_id ); ?>">
			<td class="product">
				<?php $description_label = __( 'Description', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); // registering alternate label translation ?>
				<span class="item-name"><?php echo $item['name']; ?></span>
				<?php do_action( 'wpo_wcpdf_before_item_meta', $this->type, $item, $this->order  ); ?>
				<span class="item-meta"><?php echo $item['meta']; ?></span>
				<dl class="meta">
					<?php $description_label = __( 'SKU', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); // registering alternate label translation ?>
					<?php if( !empty( $item['sku'] ) ) : ?><dt class="sku"><?php _e( 'SKU:', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); ?></dt><dd class="sku"><?php echo $item['sku']; ?></dd><?php endif; ?>
					<?php if( !empty( $item['weight'] ) ) : ?><dt class="weight"><?php _e( 'Weight:', 'woocommerce-pdf-invoices-packing-slips' ); ?></dt><dd class="weight"><?php echo $item['weight']; ?><?php echo get_option('woocommerce_weight_unit'); ?></dd><?php endif; ?>
				</dl>
				<?php do_action( 'wpo_wcpdf_after_item_meta', $this->type, $item, $this->order  ); ?>
			</td>
			<td class="quantity"><?php echo $item['quantity']; ?></td><!-- Počet ks -->
			<td class="price"><?php echo $item['single_line_total']; ?></td><!-- Cena ks bez DPH -->
			<td class="price"><?php echo $item['line_total']; ?></td> <!-- Cena celkem bez DPH -->
			<td class="dphacko"><?php echo $item['tax_rates']; ?></td> <!-- sazba DPH -->
			<td class="line-tax"><?php echo $item['line_tax']; ?></td> <!-- hodnota DPH -->
			<td class="price"><?php echo $item['order_price']; ?></td> <!-- Cena celkem s DPH -->
		</tr>
		<?php endforeach; endif; ?>
	</tbody>

arrow-right